Advertisement

Strategieën om gezondheidszorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren

  • Hester de Waard
Proefschrift
  • 512 Downloads

Samenvatting

In de komende decennia groeit het aantal mensen van 65 jaar en ouder in Nederland van 14% naar 23%. Deze groep kenmerkt zich door grote individuele verschillen in functioneren en gezondheid en in het algemeen kan gesteld worden dat zij steeds langer thuis zal en wil blijven wonen. Monique van Eijken onderzocht de mogelijkheden om gezondheidszorg aan thuiswonende ouderen te verbeteren en promoveerde in 2007 op dit onderwerp.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Hester de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations