Advertisement

Verpleegkundige dossierbespreking: een goed idee voor implementatie van EBP?

 • Hester Vermeulen
 • Ingrid van Tellingen
 • Jolanda Maaskant
 • Robert Simons
Toepassing in de praktijk

Samenvatting

In het AMC is enige tijd geleden het project ‘Verpleegkundige dossierbesprekingen’ gestart. Dit project heeft tot doel verpleegafdelingen te stimuleren klinische redeneer- en EBP-vaardigheden daadwerkelijk in de praktijk te implementeren en daarmee de kwaliteit van zorg te vergroten. Het is een succesvol project gebleken dat op een laagdrempelige manier beide vaardigheden leert toe te passen in de dagelijkse verpleegkundige praktijk. Door middel van verpleegkundige dossierbesprekingen leren collega’s namelijk op een nieuwe, directe en praktische manier hun eigen klinische onzekerheden te signaleren. Dit motiveert hen om hierover evidence op te (laten) zoeken om hun klinisch verpleegkundig handelen wetenschappelijk te onderbouwen.

Notes

Literatuur

 1. 1).
  Vermeulen H. EBP; daarmee kunnen wetenschap en kwaliteit elkaar ontmoeten. Verpleegkunde 2007-22; 4:190-192.Google Scholar
 2. 2).
  Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in de evidence-based medicine. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008.Google Scholar
 3. 3).
  Vermeulen H, Latour C, Ubbink DT. Journal Club, een goed idee voor implementatie EBP. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice 2009; 2:18-21.Google Scholar
 4. 4).
  Vermeulen H, Ubbink DT. Vakliteratuur onder de loep. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2009.Google Scholar
 5. 5).
  Vermeulen H. Een blaaskatheter verwijder je het beste ’s avonds. Nursing 2009; 1:28-29.Google Scholar
 6. 6).
  Vermeulen H. Navelstomp: altijd desinfecteren? Nursing 2009; 2:20.Google Scholar
 7. 7).
  Vermeulen H. Pijn bij neonaten: altijd meten met de COMFORT- schaal. Nursing 2009; 3:34.Google Scholar
 8. 8).
  Vermeulen H. Helpt chloorhexidine tegen infecties na hartoperatie? Nursing 2009; 4:33.Google Scholar
 9. 9).
  Jansen M, Maaskant JM. Inbakeren van huisbaby’s helpt dat? Nursing 2009; 5:30.Google Scholar
 10. 10).
  van de Biezen E, Vermeulen H. Haren wassen na craniotomie kan dat kwaad. Nursing 2009; 6:19.Google Scholar
 11. 11).
  Maaskant J, Vermeulen H. Hebben dysmaturen baat bij massage? Nursing 2009; 7/8:23.Google Scholar
 12. 12).
  van der Werf L, Kleiterp S. Symptomatische behandeling van hemorroïden bij zwangeren en kraamvrouwen. V&VN VOG 2009; 7(8):18.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Hester Vermeulen
  • 1
 • Ingrid van Tellingen
 • Jolanda Maaskant
 • Robert Simons
 1. 1.

Personalised recommendations