Advertisement

Nurse-coordinated multidisciplinary, family-based cardiovascular disease prevention programme (EUROACTION) for patients with coronary heart disease and asympto matic individuals at high risk of cardiovascular disease: a paired, cluster-randomised controlled trial

Wood DA, Kotseva K, Connolly S, Jennings C, Mead A, Jones J, Holden A, De Bacquer D, Collier T, De Backer G, Faergeman O, on behalf of the EUROACTION Study Group
  • Wilma Scholte op Reimer
Wetenschap kritisch bekeken
  • 43 Downloads

Samenvatting

Ongeveer één op de drie Nederlanders sterft aan hart- en vaatziekten. Door vergrijzing van onze bevolking zal dit aantal nog verder gaan toenemen. Preventie van hart- en vaatziekten krijgt dan ook hoge prioriteit van overheid en hulpverleners. De Europese multidisciplinaire richtlijn voor preventie van hart- en vaatziekten is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijk bewijs

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Wilma Scholte op Reimer
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations