Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 9, pp 139–139 | Cite as

Is koffie slecht voor hart en vaten bij vrouwen?

  • M. E. C. van Eijk
Farmacotherapie
  • 37 Downloads

Samenvatting

Is koffie ongezond en kun je er een beroerte van krijgen? Recente studies suggereren dat koffieconsumptie niet gerelateerd is aan een verhoogde kans op coronairlijden. Er zijn zelfs studies die aangeven dat koffie beschermd tegen type 2 diabetes. Deze studie gebruikt de gegevens van de

 

  1. Lopez-Garcia E, Rodriguez-Artalejo F, Rexrode KM, Logroscino G, Hu FB, van Dam RM. Coffee consumption and risk of stroke in women. Circulation 2009;119(8):1116-23. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • M. E. C. van Eijk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations