Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 8, pp 126–127 | Cite as

Antipsychotica en hypoglycaemie

  • F. Dijkers
Bijwerkingen
  • 7 Downloads

Samenvatting

In Japan is bij enkele patiënten hypoglycaemie opgemerkt als bijwerking van antipsychotica van de tweede generatie. De auteurs beschrijven de ziektegeschiedenissen van drie opgenomen patiënten met schizofrenie die niet bekend waren met diabetes mellitus en geen overgewicht hadden. Zij gebruikten ook geen andere medicatie met invloed op de koolhydraathuishouding. Na verhoging van de dosis antipsychotica kregen deze patiënten 2 tot 3 uur na de maaltijd verschijnselen passend bij een hypoglycaemie. De hypoglycaemie kon later worden bevestigd met een glucose tolerantie test (GTT) en metingen van de (verhoogde) insulineconcentratie in het bloed.

Notes

 

  1. Suzuki Y,Watanabe J, Fukui N, Ozdemir V, Someya T. Hypoglycaemia induced by second generation antipsychotic agents in schizophrenic non-diabetic patients. BMJ 2008;33;1387-8.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • F. Dijkers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations