Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 7, pp 102–103 | Cite as

Cardiovasculaire toxiciteit van rofecoxib in de APPROVe studie

  • H. J. M. G. Nelissen-Vrancken
Farmacotherapie
  • 5 Downloads

Samenvatting

Baron en medewerkers1 beschrijven de cardiovasculaire bijwerkingen op lange termijn van rofecoxib – een van de markt gehaalde COX-2-remmer – in de APPROVe (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx) studie. De APPROVe studie was een multicenter gerandomiseerde, placebogecontroleerde dubbelblinde studie (n=2587 patiënten), die oorspronkelijk was opgezet voor onderzoek naar de effecten van een driejarige behandeling met rofecoxib (dagelijks 25 mg) op de terugkeer van neoplastische poliepen in de dikke darm bij patiënten met een recente historie voor deze tumoren. De studie werd ongeveer twee maanden voor de geplande afronding voortijdig gestopt, vanwege de cardiovasculaire toxiciteit van rofecoxib. Na afbreken van de studie en dus na stoppen van de behandeling werden alle patiënten minimaal een jaar gevolgd voor onderzoek naar cardiovasculaire incidenten en kanker. Via een kort telefonisch interview werd patiënten gevraagd naar gebeurtenissen zoals myocardinfarct, CVA en kanker.

Notes

 

  1. Baron JA, Sandler RS, Bresalier RS, et al. Cardiovascular events associated with rofecoxib: final analysis of the APPROVe trial. Lancet 2008;372:1756-64.Google Scholar
  2. Baigent C, Patrono C. Selective COX/2 inhibitors: where do we go from here? Lancet 2008;372:1712-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • H. J. M. G. Nelissen-Vrancken
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations