Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 6, pp 101–101 | Cite as

Verband tussen kwaliteit van onderzoek, concordantie, boodschap, financiering en ‘impact factor’ van onderzoek met influenzavaccins: een systematisch onderzoek

  • P. L. B. Bruijnzeel
Diversen
  • 9 Downloads

Samenvatting

De onderzoekers hebben zich de vraag gesteld of er bij de ontwikkeling van vaccins en de daarmee gepaard gaande publicaties een verband te leggen valt tussen de kwaliteit van het onderzoek, de concordantie (= overeenkomst tussen de verkregen data en de daaruit getrokken conclusies door de onderzoeker), de boodschap (= de conclusie), de financiering en de ‘impact factor’ (= hoogte in getal van de citatiewaarde van het tijdschrift waarin het onderzoek is gepubliceerd). Hiertoe werden onderzoeken verzameld uit de Cochrane library, Pubmed en Embase en via internet, die betrekking hadden op onderzoek met influenzavaccin met placebobehandeling als controle.

 

  1. Jefferson T, Di Pietrantoni C, Debalini MG, Rivetti A, Demicheli V. Relation of study quality, concordance, take home message, funding, and impact factor in studies of influenza vaccines: systematic review. BMJ 2009; 338: b354.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • P. L. B. Bruijnzeel
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations