Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 4, pp 63–63 | Cite as

Hormoonsubstitutietherapie en de kans op veneuze trombose: een meta-analyse

  • J. M. A. Sitsen
Kortweg
  • 8 Downloads

Samenvatting

De discussie over de risico’s van de toepassing van oestrogenen bij postmenopauzale vrouwen en de kans op trombose zal wel nooit helemaal worden afgerond. Canonico et al. (2008) leveren een nuttige bijdrage in een systematisch overzicht en metaanalyse van wat er thans bekend is. Zij verrichtten een literatuuronderzoek in Medline van 1974 tot 2007 en trokken ook de literatuurverwijzingen uit overzichtsartikelen van na 1970 na. In totaal vonden zij acht onderzoeken geschikt voor nadere analyse. Zij gebruikten de ‘most adjusted relative risks’ en ‘odds ratios’ met bijbehorende 95% betrouwbaarheidsintervallen en onderzochten tevens de homogeniteit van de verschillende

 

  1. Canonico M, Plu-Bureau G, Lowe GDO, Scarabin P-Y. Hormone replacement therapy and risk of venous thromboembolism in postmenopausal women: systematic review and metaanalysis. BMJ 2008;336:1227-31.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • J. M. A. Sitsen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations