Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 4, pp 57–58 | Cite as

Het behandelen van aanvallen van piepen op de borst bij jonge kinderen

  • E. van der Does
Farmacotherapie
  • 12 Downloads

Samenvatting

Het gaat hier om zogenoemde preschoolkinderen (10 maanden tot 6 jaar oud). Bij hen komen vaak virale luchtweginfecties voor, die gepaard gaan met ‘wheezing’, piepen op de borst. Het is een wijdverbreide gewoonte geworden om deze kinderen te behandelen met een kuur(tje) oraal predni(sol)on. Behalve voor deze virale trigger is er een kleinere groep die gevoelig is voor meerdere uitlokkende momenten: inspanning, blootstelling aan rook, allergenen of koude lucht. Als de kinderen nog jong zijn, is het niet te voorspellen wie uiteindelijk astma zullen ontwikkelen. Wel is het zo dat het vroeg geven van inhalatiecorticosteroïden de progressie van episodisch piepen naar astma niet voorkomt. Meer dan symptoombehandeling kan deze kinderen nog niet geboden worden.

 

  1. Bush A. Practice imperfect – treatment for wheezing in preschoolers. N Eng J Med 360 2009;4:409-11. Editorial.Google Scholar
  2. Panickar J, Lakhanpaul M, Lambert PC, Kenia P, Stephenson T, Smyth A, Grigg J. Oral prednisolone for preschool children with acute virus-induced wheezing. N Engl J Med 360 2009; 4:329-38.Google Scholar
  3. Ducharme FM, Lemire C, Noya FJD, Davis GM, Alos N, Leblond H et al. Preemptive use of high-dose fluticasone for virus-induced wheezing in young children. N Engl J Med 360 2009;4:339-54.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • E. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations