Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 4, pp 52–52 | Cite as

Is antibioticagebruik bij mannen met prostatitis zinvol?

  • L. A. Lammers
Farmacotherapie
  • 8 Downloads

Samenvatting

Bij prostatitis is er sprake van een ontsteking van de prostaatklier. Er kunnen vier verschillende soorten prostatitis worden onderscheiden; acute en chronische prostatitis door bacteriele oorzaak (5-10% van alle gevallen van prostatitis), chronisch pelvisch pijn syndroom (CPPS) en asymptomatische ontsteking van de prostaat. Ongeveer 5-10% van alle gevallen van prostatitis wordt veroorzaakt door acute of chronische infectie. De urinekweek is positief. Bij het merendeel van de patiënten, (waaronder mannen met CPPS) is echter geen sprake van een infectie waardoor gebruik van antibiotica dan ook niet zinvol is.

 

  1. Taylor, B.C., Noorbaloochi, S., McNaughton-Collins,M., Excessive antibiotic use in men with prostatitis, Am J Med, 2008;121:444-49.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • L. A. Lammers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations