Advertisement

Medisch-Farmaceutische Mededelingen

, Volume 47, Issue 1, pp 13–13 | Cite as

Het kind met koorts heeft geen nut van de combinatie paracetamol en ibuprofen

  • E. M. van der Does
Farmacotherapie
  • 28 Downloads

Samenvatting

Men kan zich afvragen hoe men ertoe komt om bij een kind met koorts de in de titel genoemde twee middelen te combineren om een symptoom te bestrijden waarvan het nut van die bestrijding nooit aangetoond is en zelfs ongunstig kan zijn. Mogelijk is onderstaand gerefereerd onderzoek ontstaan omdat in de praktijk in het Verenigd Koninkrijk sommige dokters ouders deze combinatie aanraden bij het constateren van een febriele ziekte. Indien dat geval is, is het begrijpelijk dat een gerenommeerd tijdschrift als het British Medical Journal dit onderzoeksverslag opneemt en er een editorial aan wijdt.

Notes

 

  1. Hay AD, Costelloe C, Redmond NM, Montgomery AA, Fletcher M, Hollinghurst S, Peters TJ. Paracetamol plus ibuprofen for the treatment of fever in children (PITCH):randomised controlled trial. BMJ 2008;337:729-33Google Scholar
  2. Hay AD, Costelloe C, Redmond NM, Montgomery AA, Fletcher M, Hollinghurst S, Peters TJ. PITCH:economic evaluation. BMJ 2008;337:789-98.Google Scholar
  3. Harnden A. Antipyretic treatment for feverish young children in primary care. BMJ 2008;337:701-03.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • E. M. van der Does
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations