Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 24, Issue 1, pp 3–4 | Cite as

Reactie op het lezersonderzoek

Redactioneel

Samenvatting

In september 2006 is een schriftelijke enquête verzonden om de tevredenheid van abonnees te meten en te achterhalen wat de wensen en eisen zijn voor de toekomst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations