Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 23, Issue 4, pp 139–141 | Cite as

Hoe je kijkt, maakt wat je ziet

Commentaar op Lammers’ ‘Professionele begeleiding tussen geld en geest’
  • Fer van den Boomen
Artikel
  • 32 Downloads

Samenvatting

Willem Lammers snijdt met zijn artikel ‘Professionele begeleiding tussen geld en geest’ (vertaling van ‘Beratung zwischen Geld und Geist’) wat mij betreft een belangwekkend onderwerp aan. Hij vraagt zich af hoe de toekomst van coaching en supervisie er kan uitzien en wat dat betekent voor de beroepsgroep van coaches en supervisoren. Hij stelt daarmee een intrigerende vraag naar wat de maatschappelijke bijdrage van de beroepsgroep is, en houdt een warm pleidooi om die bijdrage veeleisender, ethischer, waardevoller en meer gedifferentieerd te maken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Fer van den Boomen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations