Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 23, Issue 2, pp 71–75 | Cite as

Voorbij je eigen wijze

Guus Hustinx en Anneke Durlinger-van der Horst (2005). Voorbij je eigen wijze: effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties. Soest: Nelissen. 279 p., isbn 90 244 1688 4, € 34,50.
  • Hans Bennink
Literatuur
  • 144 Downloads

Samenvatting

Metaprogramma’s zijn kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en handelen in specifieke situaties of een bepaalde context. Met behulp van Voorbij je eigen wijze kan de lezer gericht leren metaprogramma’s te herkennen bij zichzelf en anderen. Kennis van metaprogramma’s geeft begrip, inzicht en sturingsmogelijkheden in communicatie, bijvoorbeeld om de relatie te verbeteren.

Bibliografie

  1. Bennink, H. (2002). Teambegeleiding: een introductie. Supervisie in Opleiding en Beroep, 19 (2), 60-77.Google Scholar
  2. Bennink, H. (2003). De (on)mogelijkheid van vertrouwen in verticale coachingsrelaties. Supervisie en Coaching, 20 (3), 105-122.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Hans Bennink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations