Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 23, Issue 1, pp 28–31 | Cite as

Websites nobco en Stichting Coach! over professionalisering van coaches

  • Carla van Brederode
Signalement
  • 64 Downloads

Samenvatting

Coaches in Nederland zijn volop bezig met hun verdere professionalisering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Carla van Brederode
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations