Advertisement

Supervisie en Coaching, 2005

, Volume 22, Issue 3, pp 100–108 | Cite as

Supervisie en coaching uit en thuis

Gedachten over de setting van professionele begeleiding
 • Hans Bennink
Artikelen

Samenvatting

Hans Bennink is als docent en supervisor verbonden aan de Faculteit Economie en Management van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Adres: Van Beethovenstraat 16, 6521 EN Nijmegen.

Bibliografie

 1. Appel, R., Hubers, G., & Meijer, G. (1979). Sociolinguïstiek. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.Google Scholar
 2. Applegate, J.S., & Bonovitz, J.M. (1995). The facilitating partnership. A Winnicottian approach for social workers and other helping professionals. North Vale, nj: Jason Aronson.Google Scholar
 3. Engelman, E. (1976). Berggasse 19. Sigmund Freuds home and offices, Vienna 1938. The photographs of Edmund Engelman. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
 4. Groen, J. (1980). Achter spiegels en maskers. Psychoanalytische essays. Meppel: Boom.Google Scholar
 5. Hymes, D.H. (1972). Models of the interaction of language and social life. In J.J. Gumperz & D.H. Hymes (Eds.), Directions in sociolinguistics. The enthnography of speaking (pp. 35-71). New York/Londen: Holt, Rinehart & Winston.Google Scholar
 6. Jong, A.J. de (1987). Intake voor psychotherapie. Meppel/Amsterdam: Boom.Google Scholar
 7. Jonghe, F. de (1983). Basisvoorwaarden voor het uitoefenen van psychotherapie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 9, 167-171.Google Scholar
 8. Karasu, T.B. (1992). Wisdom in the practice of psychotherapy. New York: Basic Books.Google Scholar
 9. Korswagen, C.J.J., & Piët, S. (1992). Algemeen aspecten van de gespreksvoering. In C.J.J. Korswagen (red.), Drieluik mondelinge communicatie, ii. Doeltreffend leiding geven en deelnemen aan twee- en vraaggesprekken (pp. 23-76). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 10. Lange, A. (1985). Gedragsverandering in gezinnen. Gro­ningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 11. Oomkes, F.R. (1986). Communicatieleer. Een inleiding. Amsterdam/Meppel: Boom.Google Scholar
 12. Siegers, F. (1986). Nonverbaal en supervisie. Supervisie in Opleiding en Beroep, 3, 1, 15-37.Google Scholar
 13. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 14. Soest, M. van (1989). Andermans ziel. Psychotherapeuten over zichzelf en hun vak. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.Google Scholar
 15. Storr, A. (1981). Psychotherapie als kunst. Meppel/Amsterdam: Boom.Google Scholar
 16. Vanaerschot, G., & Balen, R. van (1991). Empathie. In H. Swildens, O. de Haas, G. Lietaer & R. van Balen (red.), Leerboek gespreksthera­pie. De cliëntgerich­te benadering (pp. 93-137). Amersfoort/Leu­ven: Acco.Google Scholar
 17. Walrond-Skinner, S. (1978). Het gezin in therapie. De behandeling van natuurlijke systemen. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 18. Weinberg, G.H. (1984). The heart of psychotherapy. New York: St. Martin’s Press.Google Scholar
 19. Wolberg, L.R. (1988). The technique of psychotherapy. North Vale, nj: Jason Aronson.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Hans Bennink
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations