Advertisement

Supervisie en Coaching, 2005

, Volume 22, Issue 2, pp 52–57 | Cite as

Structuren en scenario's

Supervisie aan studenten van een lerarenopleiding
  • Emy van der Pal
Artikel
  • 31 Downloads

Samenvatting

Als beginnend supervisor ben ik voortdurend in discussie met mezelf: hoe geef ik de supervisie zodanig vorm dat de supervisant zo goed mogelijk begeleid wordt? Hiermee bedoel ik dat de supervisant alleen begeleiding krijgt als hij op eigen kracht niet verder komt in zijn leerproces Met 'hij' voor supervisor of supervisant in het algemeen bedoel ik ook 'zij'.

Bibliografie

  1. Bennink, H, (1998). Scenario's in supervisie. Supervisie in opleiding en beroep, 15 (3) 103-121.Google Scholar
  2. Bennink, H. (1999). Structurering van supervisie. Supervisie in opleiding en beroep, 16 (1) 3-20.Google Scholar
  3. Bennink, H. (2003). (Geen) Tijd voor vertraging? Supervisie en coaching, 20 (3) 167-189.Google Scholar
  4. Lanser, A. (2004). Interpretatie en integratie in supervisie. Supervisie en coaching, 21 (3) 106-118.Google Scholar
  5. Siegers, F. (1993). De supervisor in actie. Scenario's en interventies. Toneel als metafoor: een hulp bij reflectie op eigen handelen. Supervisie in opleiding en beroep, Lustrumspecial, 30-61.Google Scholar
  6. Siegers, F. (2002). Handboek Supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  7. Uleyn, A. (1973). Groepssupervisie, varianten van rolopvatting bij groepssupervisoren. Gedrag, tijdschrift voor psychologie, 3, 184-202.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations