Advertisement

Supervisie en Coaching, 2005

, Volume 22, Issue 1, pp 27–29 | Cite as

‘Klinische’ supervisie aan hulpverleners van geweldsgetroffenen

  • Wendie de Pater
Signalement
  • 33 Downloads

Samenvatting

Vergt supervisie aan supervisanten die werken met geweldsgetroffenen meer inzichten en/of vaardigheden dan supervisie aan supervisanten die met andere doelgroepen werken? Met die vraag in mijn achterhoofd ging ik naar een bijeenkomst over bijzondere (‘klinische’) supervisie aan hulpverleners van geweldsgetroffenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Wendie de Pater
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations