Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 21, Issue 4, pp 35–36 | Cite as

De praktijk

  • Sjaak Körver
De praktijk
  • 108 Downloads

Samenvatting

De hier volgende casus gaat over de ervaring van een supervisor in het omgaan met resultaten van de leerstijltest van Kolb, die hbo-supervisanten eerder hadden ingevuld. Dit leidde bij de supervisor tot vragen over de validiteit en het belang van leerstijltesten. Hierop geeft Luuk den Hartog zijn visie. Hij is gz-psycholoog en werkzaam als adviseur en psychodiagnosticus ten behoeve van onderwijsinstellingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Sjaak Körver
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations