Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 20, Issue 3, pp 62–70 | Cite as

Professionalisering van leer- en werkbegeleiding

Thematische terugblik op de periode 1983-2003
 • Willemine Regouin
Artikel
 • 583 Downloads

Samenvatting

Met deze jaargang is het vierde lustrum van dit tijdschrift een feit. Naar aanleiding hiervan volgt een terugblik op het beoogde doel: bevorderen van de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van supervisie en andere begeleidingsvormen door het bieden van een platform aan de beroepsgroep. Reeds tweemaal eerder is stilgestaan bij een voorbije periode, namelijk bij tien jaar en bij vijftien jaar tijdschrift (zie Van Kessel & Van der Linden, 1993; Regouin, 1998).

Bibliografie

 1. Bennink, H. (2001). Traditie en vernieuwing van het Nederlandse supervisieconcept. Supervisie in opleiding en beroep, 18 (4), 182-199.Google Scholar
 2. Kessel, L. van & Linden, M. van der (1993). Tien jaar Supervisie in opleiding en beroep. Een terugblik op organisatie, beleid en inhoud. Supervisie in opleiding en beroep, 10 (nov.), 2-12.Google Scholar
 3. Kessel, L. van (2002). Coaching in variaties I en II. Supervisie in opleiding en beroep, 19 (1 en 3), 12-40 en 128-145).Google Scholar
 4. Krogt, Th. van der (1981). Professionalisering en collectieve macht. Den Haag: Vuga.Google Scholar
 5. Landelijke vereniging voor supervisie en andere begeleidingsvormen (2002). Registratie; regelgeving betreffende registratie van supervisoren en opleiders. Wijchen: lvsb.Google Scholar
 6. Redactie (2003). Supervisie en Coaching: de redactie verruimt het accent. Supervisie en Coaching; tijdschrift voor begeleidingskunde, 20 (1), 2-3.Google Scholar
 7. Regouin, W. (1998). Continuïteit en vernieuwing. Terugblik op 15 jaar ‘Supervisie in opleiding en beroep’. Supervisie in opleiding en beroep, 15 (4), 182- 193.Google Scholar
 8. Regouin, W. (2000). Landelijke Vereniging voor Supervisie en andere Begeleidingsvormen/ lvsb. In: Handboek Effectief Opleiden. Den Haag: Elsevier, 3.6-3.01-3.43.Google Scholar
 9. Siegers, F. (1994). De werksituatie in verandering: supervisor-supervisant-context. Supervisie in opleiding en beroep, 11 (1), 13-22. Siegers, F. (2002). Handboek supervisiekunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 10. Siegers, F. (2003). Supervisie en coaching met elkaar vergeleken. Supervisie en Coaching; tijdschrift voor begeleidingskunde, 20 (1), 4-18.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

 • Willemine Regouin
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations