Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 19, Issue 1, pp 148–150 | Cite as

Boekbespreking

Frank Planting en Trees Schopman (red.), Gids voor coaching en supervisie. Professionele begeleiders van mensen in beroepen, processen en organisaties. Klik, Deventer, 2001, 208 p. isbn 90-74726-09-7. Prijs: € 12,48 (f 27,50).
  • Sjaak Körver
Literatuur
  • 11 Downloads

Samenvatting

Deze gids, bedoeld ter oriëntatie van potentiële klanten van supervisoren en coaches, is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Hoofdstuk I bevat inhoudelijke informatie over de verschillende ‘producten’: coaching, supervisie, collegiale consultatie en intervisie. Dit hoofdstuk is samengesteld door Trees Schopman. Hoofdstuk II, het basiskatern, laat de potentiële klant kennismaken met personen en organisaties die op het terrein van coaching, supervisie en aanverwante begeleidingsvormen hun diensten aanbieden. Hoofdstuk III omvat zes korte redactionele artikelen over uiteenlopende onderwerpen en methodieken in het kader van supervisie en coaching. Hoofdstuk IV biedt de (internet)adressen van een aantal beroepsverenigingen en -organisaties.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Sjaak Körver
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations