Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 19, Issue 3, pp 47–56 | Cite as

Coaching in variaties II

Deel II Opvattingen over specifieke methodische kenmerken en aspecten van coaching
 • Louis van Kessel
Artikel
 • 421 Downloads

Samenvatting

Deel I van dit artikel (Van Kessel, 2002) bood, op basis van uitvoerige literatuurstudie, een overzicht van de uiteenlopende verschijningsvormen waarnaar de aanduiding coaching blijkt te verwijzen. In de beschrijving lag het accent op de verschillende functies die de gevarieerde vormen van coaching vervullen. Aangegeven werd welke cliëntsystemen daarvoor volgens de betreffende auteurs in aanmerking komen. Zo veel mogelijk werd ook vermeld op welk soort doelgebieden de onderscheiden varianten van coaching zich richten en in welke vormen ze worden gerealiseerd. Terloops kwamen ook wel opvattingen naar voren over de kenmerken van coaching als werkwijze.

Bibliografie

 1. Anderson, R.H. en K.J. Snyder, Functions of school supervision. In: Firth, G.R. en E.F. Pajak (Eds.), 1998, 341-373.Google Scholar
 2. Argyris, C., On Organizational Learning. Oxford, Blackwell, 1992.Google Scholar
 3. Beld, P.J. van den en M.van den Bosch, Valkuilen in een coachingtraject. In: Hell, J.G.F. e.a. (red.), 1999, 15-29.Google Scholar
 4. Bennink, H., Coach van het management. Personeelsbeleid, 36 (2000a) 5, 52-55.Google Scholar
 5. Bennink, H., Coaching van professionals?! In: Schramade, P.W.J. (red.), 2000b, 3.5/1-20.Google Scholar
 6. Bennink, H., Coaching in veranderende organisaties, houvast of humbug? Supervisie in opleiding en beroep, 18 (2001a) 1, 37-58.Google Scholar
 7. Bennink, H., Coaching van werkteams. In: Remmerswaal, J.L.M. e.a. (red.), Werken, leren en leven met groepen. Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum (2001b) C3220, 1-38.Google Scholar
 8. Bergen, Th., H. Biemans e.a., Een staalkaart voor lesobservatie en intervisie. Tilburg, MesoConsult, Staalkaartenreeks nr. 5, 1997.Google Scholar
 9. Bergenhenegouwen, G.J., E.A.M. Mooijman en H.H. Tillema, Strategisch opleiden en leren in organisaties. Kluwer Bedrijfsinformatie. Deventer, 19982.Google Scholar
 10. Boomen, F. van den, M. Hoonhout en R. Merkies, Over coaching en leren coachen. Supervisie in opleiding en beroep, 18 (2001) 1, 7-23.Google Scholar
 11. Buchner, D. (Hrsg.), Manager Coaching. Wie individuelle Ressourcen programmiert werden. Paderborn, Junfermann, 1996.Google Scholar
 12. Butzko, H.G., Supervision – eine visionäre Trainingsmethode. Management Zeitschrift IO, (1992) 2, 88-92.Google Scholar
 13. Butzko, H.G., Coaching ist eigentlich der falsche Begriff. Wirtschaft en Weiterbildung, 6 (1993) 11, 48-50. Cogan, M.L., Clinical supervision. Boston, Houghton Mifflin, 1973.Google Scholar
 14. Costa, A.L. en R.J. Garmston, The art of cognitive coaching: Supervision for intelligent teaching. Wingspan, (1986) 3, 38-43.Google Scholar
 15. Costa, A.L. en R.J. Garmston, Cognitive coaching, A foundation for renaissance schools. Norwood MA, Christopher-Gordon Publishers Inc., 1994. -142Google Scholar
 16. Dewey, J., John Dewey on Education, Selected Writings. Google Scholar
 17. (R.D. Archambault, Ed.). Chicago, University ofChicago Press, 1974.Google Scholar
 18. Dießner, H., Praxiskurs Selbst-Coaching. Mit allen Sinnen wahrnehmen. Übungen für den Alltag. Paderborn, Junfermann, 2000.Google Scholar
 19. Dingemans, M. en E. Pajak, Approaches to clinical supervision. School & Begeleiding. December 1993. Hoevelaken, CPS.Google Scholar
 20. Doppler, K., Coaching: Mode oder Notwendigkeit. Was und wie ein Coach wirklich sein sollte. Gablers Magazin, (1992) 4, 36-1.Google Scholar
 21. Downey, M., Coachen op het werk. Een gids voor managers. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 2000.Google Scholar
 22. Duffy, F.M., The ideology of supervision. In: Firth, G.R. en E.F. Pajak (Eds.), 1998, 181-199.Google Scholar
 23. Egberts, M.E. en A.D. Verheul, De manager als coach. HRM Themacahiers nr. 21. Deventer, Kluwer, 1993.Google Scholar
 24. Engelen, A.J.A., A. Pelkmans en Th.C.M. Bergen, Coaching geëvalueerd. Een onderzoek naar de condities en de effecten van coaching van en door docenten in de Tweede fase van het Voortgezet Onderwijs. Nijmegen, K.U., Unilo-reeks, 1997.Google Scholar
 25. Fatzer, G., Rollencoaching als Supervision von Führungskräften. Supervision 17 (1990), 42-49.Google Scholar
 26. Firth, G.R. en E.F.Pajak (Eds.), Handbook of research on school supervision. New York, Simon & Schuster Macmillan, 1998.Google Scholar
 27. Fonderie-Tierie, L., Coachen als specifieke vorm van professioneel begeleiden. In: Fonderie-Tierie, L enGoogle Scholar
 28. T. Rozemond (red.), 2000, 21-45.Fonderie-Tierie, L en T. Rozemond (red.), Docenten coachen. Baarn, H. Nelissen, 2000.Google Scholar
 29. Fordyce, J.K. en R. Weil, Handboek voor organisatie-ont-wikkeling. Methoden voor het veranderen van organisaties door onderlinge samenwerking. Alphen a/d Rijn-Brussel, Samsom Uitgeverij, 1975.Google Scholar
 30. Gallway, T., The Inner Game of Tennis. New York, Random House, 1975. Garmston, R., How administrators support peer coaching. Educational Leadership, 44 (1987) 5, 18-26.Google Scholar
 31. Garmston, R.J., L.E. Lipton en K. Kaiser, The psychology of supervision. In: Firth, G.R. en E.F. Pajak (Eds.), 1998, 242-286.Google Scholar
 32. Gerrichhauzen, J., A. Kampermann en F. Kluytmans, Interventies bij organisatieverandering. Kluwer Bedrijfswetenschappen, Open universiteit, 19962.Google Scholar
 33. Goldhammer, R., Clinical supervision. Special methods for the supervision of teachers. New York, Holt Rinehart and Winston,1969.Google Scholar
 34. Goldsberry, L.F., Teacher involvement in supervision. In: Firth, G.R. en E.F. Pajak (Eds.), 1998, 428-462.Google Scholar
 35. Hargrove, R., Meesterlijk coachen. Over beïnvloeding van mensen en hun manier van denken en samenwerken in groepen. Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 2000.Google Scholar
 36. Hauser, E., Coaching von Mitarbeitern. In: Rosenstiel, L. Von, Regnet, E. en M. Domsch (Hrsg.), Führung von Mitarbeitern. Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement. Stuttgart, Schäffer-Poeschel, 1991, 198-206.Google Scholar
 37. Hell, J.G.F., W.A. Hoogduin en P.J. van den Beld (red.), Coaching, houvast in de veranderende organisatie. Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar
 38. Hell, J.G.F., Coaching van teams in organisaties. In: Hell, J.G.F. e.a. (red.), 1999, 92-109.Google Scholar
 39. Hoonhout, M., Andere begeleidingsvormen. In: Praagvan Asperen, H.M. van en Ph.H. van Praag (red.), 2000, 153-169.Google Scholar
 40. Huck, H.H., Coaching. In: Strutz, H. (Hrsg.), Handbuch Personalmarketing. Wiesbaden, Gabler, 1989, 413-420.Google Scholar
 41. Hunter, M. en D. Russel, Mastering coaching and supervision. El Segundo, TIP Publications, 1990.Google Scholar
 42. Joyce, B. en B. Showers, Improving in-service training: The messages of research. Educational Leadership, 37 (1980) 379-382, 384-385.Google Scholar
 43. Joyce, B. en B. Showers, The coaching of teaching. Educational Leadership, 40 (1982) 10, 4-8.Google Scholar
 44. Katzenbach, J.R. en D.K. Smith, The wisdom of teams. Creating the high-performance organization. Boston, Harvard Business School, 1993.Google Scholar
 45. Kessel, L. van, De leerweg in supervisie. Een model voor het geven van leerhulp. In: Rigter, W. (red.), Supervisor worden, supervisor blijven. Amsterdam, voortgezette opleidingen, VO-cahier 3, 1989.Google Scholar
 46. Kessel, L. van, Supervisie als methode van indirecte agogische arbeid, gericht op begeleiden van leren in het kader van opleiden en deskundigheidsbevordering tot agogische arbeid. In: Merkies, Q. (red.), Supervisie samenspraak, zoekend terugzien voor straks. Phaedon, VO-cahier 5, Culemborg, 1990, 18-36.Google Scholar
 47. Kessel, L. van, Werkbegeleiding als kwaliteitsmanagement van de uitvoerende functie. Balanceren tussen beheersen en ondersteunen. Supervisie in opleiding en beroep, 9 (1992) 1, 19-24.Google Scholar
 48. Kessel, L. van, Theorie und Praxeologie des Lernens in der Supervision. Aus niederländischer Sicht – Einige Bausteine. In: Berker, P. en F. Buer (Hrsg.), Praxisnahe Supervisionsforschung. Felder - Designs -Ergebnisse. Münster, Votum-Verlag, Schriften der Deutschen Gesellschaft für Supervision, 1998, 46-68.Google Scholar
 49. Kessel, L. van, Coaching in variaties. Deel I Verschijningsvormen van coaching in de vakliteratuur. Supervisie in Opleiding en Beroep, 19 (2002) 1, 12-40Google Scholar
 50. Kessels, J. en C. Smit, Opleiders in organisaties. Capita Selecta. Deventer, Kluwer Bedrijfsinformatie, 1998.Google Scholar
 51. Koolwijk, F.J.C.M. van, Ophouden met vergaderen. De vergadering als instrument voor een radicale vernieuwing van de samenwerking. Deventer, Kluwer Bedrijfsinformatie, 1997.Google Scholar
 52. Krijger, N.L., Coaching van gedrag, managementcoaching. In: Gerrichhauzen, J. e.a. (19962), 139-175.Google Scholar
 53. Lingsma, M. en M. Scholten, Coachen op competentieontwikkeling. Baarn, H. Nelissen, 2001.Google Scholar
 54. Looss, W., Coaching für Manager. Problembewältigung unter vier Augen. Landsberg/Lech, Verlag Moderne Industrie, 1991.Google Scholar
 55. Maaß, E. en K. Ritschl, Erfolgreich coachen in Beruf und Alltag. Ein Übungsbuch. Paderborn, Junfermann, 19992.Google Scholar
 56. Nolan, J.F. en K. Hillkirk, The effects of a reflective coaching project for veteran teachers. Journal of Curriculum and Supervision, 7 (1991) 1, 62-76.Google Scholar
 57. Nolte-Dickmann, H. en B. Wanner, Coaching in der Personalentwicklung. Pflege Management, 2 (1994), 5-9.Google Scholar
 58. Paffen, P., Coaching voor managers. In: Schramade, P.W.J. (red.), 1994, 2/55-75.Google Scholar
 59. Pajak, E., Approaches to clinical supervision. Norwood, Christopher-Gordon Publishers, 1993. Petit, M.J.M., Situationeel coachen in transfersituaties. In: Kessels, J. en C. Smit, 1998.Google Scholar
 60. Praag-van Asperen, H.M. van, en Ph.H. van Praag (red.), Handboek supervisie en intervisie. Leusden, De Tijdstroom, 2000.Google Scholar
 61. Rau, H.R. en F. Trauth, Business as unusual. Coaching in Echtzeit. Organisationsberatung, Supervision, Clinical Management, 7 (2000) 1, 9-32.Google Scholar
 62. Rauen, C., Coaching. Innovative Konzepte im Vergleich. Göttingen, Verlag für Angewandte Psychologie. 20012.Google Scholar
 63. Ruijter, J. de e.a., De docent als coach. Baarn, Nelissen, 1997.Google Scholar
 64. Rijkers, T., Bouwen aan zelfsturende teams. Baarn, H. Nelissen, 1997a.Google Scholar
 65. Rijkers, T., De opleider als coach in bedrijfsopleidingen. In: J. de Ruijter e.a., 1997, 109-136.Google Scholar
 66. Rijkers, T., De kunst van het coachen. Voorwaarden, vaardigheden, gesprekken. Baarn, Uitgeverij H. Nelissen, 2000.Google Scholar
 67. Savelsberg, P.M. en J.G.F. Hell, Externe coaching: ’state of the art‘. In: Hell, J.G.F. e.a. (red.), 1999, 1-14.Google Scholar
 68. Scheweer, E., Veelzijdig coachen, een praktische handleiding voor leidinggevenden en begeleiders. Schiedam, Scriptum, 2000.Google Scholar
 69. Schön, D.A., Educating the reflective practitioner. Jossey-Bass Inc., San Francisco 1987.Google Scholar
 70. Schramade, P.W.J. (red.), Handboek Effectief Opleiden. 's-Gravenhage, Delwel/Elsevier bedrijfsinformatie, 2001.Google Scholar
 71. Schreyögg, A., Coaching, eine Einführung für Praxis und Ausbildung. Frankfurt/Main, Campus Verlag, 1995. (Ned. vert.: Coaching. Een inleiding voor praktijk en opleiding. Amsterdam, Addison Wesley Longman, 1997.)Google Scholar
 72. Sergiovanni, T.J. en R.J. Starrat, Supervision, Human perspectives. New York, McGraw Hill, 1983. 144Google Scholar
 73. Showers, B. en B. Joyce, Power of research on training for staff development. Alexandria, VA, ASCD, 1983.Google Scholar
 74. Showers, B., B. Joyce en B. Bennett, Synthesis of research on staff development, A framework for future study and a state of the art analysis. Educational Leadership, 45 (1987) 3, 77-87.Google Scholar
 75. Siegers, F. en D. Haan, Handboek supervisie. Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 19883.Google Scholar
 76. Sievers, B., Mitarbeiter sind keine Olympioniken. Organisatorische Rollenberatung statt Coaching. Personalführung, (1991) 4, 272-274.Google Scholar
 77. Sluis-den Dikken, E.C. en N.A.F.M. Schreiner, De peetouder langs de zijlijn. Coaching en mentoring als loopbaaninstrumenten. M&O. Tijdschrift voor management en organisatie, 55 (2001) 5, 37-50.Google Scholar
 78. Steeman, L., Coaching in ontwikkelingsgericht onderwijs, het proces van zelfsturing. In: Fonderie-Tier-ie, L. en J. Hendriksen (red.), Begeleiden van docenten. Reflectie als basis voor professionele ontwikkeling in het onderwijs. Baarn, H. Nelissen, 1998, 87-103.Google Scholar
 79. Stevens, J., D. Coenjaerts en G. van Horebeek, Praktijkbegeleiding van docenten in het perspectief van onderwijskwaliteit en professionalisering. Leuven-Apeldoorn, Garant, 1998.Google Scholar
 80. Thomas, A., Coaching van teamleden. H. Nelissen, Baarn 1996.Google Scholar
 81. Tracy, S.J., Models and Approaches. In: Firth, G.R. en E.F. Pajak (Eds.), 1998, 80-108.Verhoeven, W. en A. van Vlerken, De basisprincipes van coaching. In: J. de Ruijter e.a., 1997, 19-32. Visser, Y., Coaching in het primair onderwijs. CPS, Hoevelaken 1998.Google Scholar
 82. Weiß, J. en I. Kirchner, Selbst-Coaching. Persönliche Power und Kompetenz gewinnen. Paderborn, Junfermann, 19965.Google Scholar
 83. Whitmore, J., Succesvol coachen. De managementstijl voor betere prestaties van individu en team. Baarn, H.Nelissen, 19955.Google Scholar
 84. Woodward, K.C., Supervision and the superintendency. In: Firth, G.R. en E.F. Pajak (Eds.), 1998, 743762. supervisie in opleiding en beroep 19 (2002)Google Scholar
 85. Yeager, I., De integratie van coaching en counseling in de cultuur van de organisatie. In: Praktisch Personeelsbeleid. Capita Selecta – afl. 25 (mei). Deventer/Antwerpen, Kluwer, 1988, 51-66. Oorspronkelijke titel: A model for executive performance coaching. In: Manuso, J.S.J. (Eds.), Occupational clinical psychology. New York, Praeger, 1983.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations