Advertisement

Supervisie en Coaching

, Volume 19, Issue 4, pp 28–31 | Cite as

Boekbespreking

Alice de Groot en Gerda Nobel, Een pot met goud. Werkboek intervisie in het onderwijs. 's-Gravenhage, Elsevier bedrijfsinformatie, 2001, 137 p., isbn 90-5749-903-7, prijs € 25,00.
  • Nel Jagt
Literatuur
  • 29 Downloads

Samenvatting

Een pot met goud. Een intrigerende titel voor een boek over intervisie. De omslag toont gouden munten waar onze euro's schril bij afsteken. Het blijkt dat de auteurs, ervaren op het vlak van intervisietraining en begeleide intervisie, vaak wijzen op ‘de onzichtbare pot met goud in het midden van de intervisiegroep’. In de pot zitten alle deskundigheden en mogelijkheden van de groepsleden. ‘Door in de intervisie constant in die pot met goud te roeren, ingrediënten (nieuwe kennis, ervaringen enzovoort) toe te voegen, kunnen we optimaal gebruikmaken van het goud … en zo nieuwe oplossingen met elkaar uitvinden en proberen. Het is een constant leren in de praktijk en van de praktijk, met elkaar en van elkaar. Het goud gaat stralen en blijft zo stralen’ (7).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Nel Jagt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations