Advertisement

Nieuwe initiatieven op het gebied van de gerontofarmacologie

 • R. van Marum
Redactioneel
 • 65 Downloads

Samenvatting

Een van de moeilijkste kanten van de ouderengeneeskunde is zonder meer de farmacotherapeutische behandeling. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op comorbiditeit en de daarmee gepaard gaande polyfarmacie sterk toe. De combinatie van uitgebreide comorbiditeit, polyfarmacie en een toegenomen kwetsbaarheid door vermindering van de fysiologische reservecapaciteit van vele orgaansystemen, maakt de kans op medicatiegerelateerde problemen bij deze kwetsbare ouderen groot. Het in Nederland uitgevoerde HARM (Hospital Admissions Related to Medication)-onderzoek liet zien dat 6.1% van de acute ziekenhuisopnames van 65-plussers geneesmiddelgerelateerd is, tegen 3.8% van de opnames bij jongeren. Ook het percentage vermijdbaarheid van deze opnames is bij 65-plussers hoger (51% tegen 39% bij patiënten jonger dan 65 jaar).

Literatuur

 1. 1.
  http://www.nvza.nl/uploaddb/downl_object.asp?atoom=8895&VolgNr=83Google Scholar
 2. 2.
  Kaplan W,Laing R. Priority Medicines for Europe and the World (2004). http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/WHO_EDM_PAR_2004.7.pdfGoogle Scholar
 3. 3.
  Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, European Conference on the Development & Use of Medicinal Products for the Elderly (2005).Google Scholar
 4. 4.
  Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med. 2008;358(18):1887-98.Google Scholar
 5. 5.
  Kuijpers MAJ, van Marum RJ, Egberts ACG, Jansen PAF. Relationship between polypharmacy and underprescribing. Br J Clin Pharmacol. 2008;65(1):130-3.6. Google Scholar
 6. 6.
  http://www.knmp.nl/download-bestanden/knmp-vandaag-2/politiek/harm-wrestling-conceptrapport-gmt-2839029b-_tcm19-162846.pdf (concept rapport)Google Scholar
 7. 7.
  http://www.nkfk.nlGoogle Scholar
 8. 8.
  http://www.ephor.nlGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations