Advertisement

Standby

, Volume 21, Issue 6, pp 132–133 | Cite as

Programma orthodontieassistenten

  • Yvonne Maassen
Verslag Standby Dag
  • 2 Downloads

Abstract

Assistent Vivianne Mulder opende de dag voor de orthodontieassistenten. Het zou een leerzame dag worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Yvonne Maassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations