Advertisement

Standby

, Volume 21, Issue 5, pp 123–124 | Cite as

Een dagje tandheelkunde bij de Marine in Den Helder

  • Annette Dijkstra
Cursussen en opleidingen
  • 2 Downloads

Abstract

Met onze derdejaarsleerlingen van het Horizon College in Alkmaar gaan we elk jaar een dagje kijken bij de Marine in Den Helder. Zo ook dit jaar. We worden opgehaald door een luxe touringcar, en zo van Alkmaar naar Den Helder gereden. De Marine ziet ons graag. Ze hopen elk jaar dat één van onze leerlingen zich aanmeldt om als tandartsassistent aan het werk te gaan, zowel aan wal als op zee.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Annette Dijkstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations