Advertisement

Standby

, Volume 21, Issue 5, pp 120–120 | Cite as

Cavex patiëntenfolders laten zien wat je wilt zeggen

Nieuws
  • 2 Downloads

samenvatting

Om je te helpen met informatievoorziening naar de patiënt toe heeft Cavex, in samenwerking met tandartsen, een viertal patiëntenfolders gemaakt van veel voorkomende indicaties (verkleurde tand, gebroken tand, versleten vullingen, diasteem).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations