Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 6, pp 161–163 | Cite as

Oral-B (Share to Care)

  • Maria Jansma-de Vries
Cursussen en opleidingen
  • 12 Downloads

Abstract

Afgelopen voorjaar werd ik uitgenodigd voor een ‘Share to Care’-bijeenkomst van Oral-B op kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Sprekers waren Ronnie Goené, implantoloog en Miranda Oude Griep, mondhygiënist. Miranda gaf een presentatie over communicatie en voorlichting naar patiënten. Zeer de moeite waard, boeiende sprekers en praktische tips. Ik vroeg Claudia de Graaff, professional relations manager Proctor & Gamble Professional Oral Health, ‘een mond vol’, onder andere naar het bedrijf achter Oral-B en de onderwerpen van de komende ‘Share to Care’-bijeenkomsten.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Maria Jansma-de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations