Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 6, pp 156–158 | Cite as

Partiële matrixsystemen als hulpmiddelbij het vervaardigen van directe composietrestauraties

  • Jan van Putten
In de praktijk
  • 11 Downloads

Abstract

De tandarts legt een vulling door plastisch materiaal direct in de caviteit aan te brengen. Het zachte materiaal, zoals composiet, cement of amalgaam polymeriseert in het element. Bij het leggen van een vulling is de vormgeving erg belangrijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Jan van Putten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations