Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 6, pp 151–153 | Cite as

Vergrijzing

  • Yvonne Maassen
Communicatie
  • 207 Downloads

Abstract

Momenteel neemt de gemiddelde leeftijd van de mens toe, wat er mede toe bijdraagt dat er steeds meer ouderen in bejaarden-, verpleeg- of verzorgingshuizen komen. Mensen houden langer hun eigen tanden en dus komt er steeds meer werk voor tandartsen in een verpleeghuis. De redactie van Standby vroeg zich af hoe de communicatie tussen verpleegkundig personeel en bewoners verloopt ten aanzien van het gebit. Redactielid Yvonne Maassen liep een dag mee met tandarts Ria Vonk en assistente Jacqueline in verpleeghuis de Cortenbergh te Renkum.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Yvonne Maassen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations