Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 4, pp 110–111 | Cite as

Hoe houd je je personeel gezond?

  • Maria Jansma-de Vries
Communicatie
  • 15 Downloads

Abstract

Tandheelkundig Centrum de Drietand in Maastricht was genomineerd voor de Kroon op het Werkprijs 2006, een landelijke prijs voor werkgevers met een uitmuntend verzuimen (re)integratiebeleid. Uit meer dan 50 voordrachten werd De Drietand als één van de vijf beste bedrijven gekozen. Reden voor Standby om Jessy Austen, praktijkmanager, eens aan ‘de tand te voelen’ hoe ze deze nominatie hebben gekregen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Maria Jansma-de Vries
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations