Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 4, pp 89–90 | Cite as

Assistenten letten meer op tanden dan anderen

  • Marijke Scheers
Stelling

Samenvatting

‘Ja, natuurlijk!’, zegt Marijn den Otter (22 jaar) van tandartspraktijk Haayen & Habets in Zoetermeer. ‘Als ik op straat loop, let ik op gebitten en/of protheses. Ik ben erg kritisch wat dat betreft. Soms denk ik dan: wees welkom in onze praktijk! Niet dat ik iets zal zeggen, maar ik merk al gauw een lelijke kroon op. Bijvoorbeeld wanneer je als iemand lacht, een zwarte rand ziet, betekent dat dat de kroon niet mooi aansluit. Dat vind ik storend. Wanneer ik zoiets in mijn vriendenkring signaleer, zeg ik er wel wat van, of beter gezegd: ik geef advies. Zo heb ik een vriendin die problemen met haar gebit heeft. Die geef ik stokertjes en ze is nu ook patiënt bij ons geworden. Maar ook mooie gebitten van mensen in mijn naaste omgeving kunnen op een inspectie van mij rekenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Marijke Scheers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations