Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 3, pp 82–83 | Cite as

Hoe kom ik weer aan werk?

  • Lienke Neef
Lezersvraag
  • 17 Downloads

Abstract

Ik ben tien jaar werkzaam geweest als assistent in een solopraktijk. Toen er kinderen kwamen, ben ik gestopt met werken. Na zes jaar zou ik graag de draad weer oppakken, maar ik ben bang dat mijn kennis niet meer up-to-date is. Kan ik me inschrijven bij een uitzendbureau en hoe gaat dat in zijn werk?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations