Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 3, pp 75–76 | Cite as

Online controle van verzekering van patiënten

  • Lienke Neef
Assistenten en internet
  • 8 Downloads

Abstract

vecozo (veilige communicatie in de zorg) werd in 2002 opgericht door drie zuidelijke zorgverzekeraars met als doel de administratieve handelingen in de zorg makkelijker te maken. Bij vecozo kun je online controleren of patiënten verzekerd zijn.

Notes

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations