Standby

, Volume 20, Issue 3, pp 70–71 | Cite as

Vertegenwoordigers pakken je in

  • Marijke Scheers
Stelling
  • 5 Downloads

Abstract

In de rubriek Stelling komen jullie zelf aan het woord. In een kort telefonisch interview vragen we jullie mening over een stelling. De stelling van deze Standby: ‘Vertegenwoordigers pakken je in’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Marijke Scheers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations