Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 3, pp 70–71 | Cite as

Vertegenwoordigers pakken je in

  • Marijke Scheers
Stelling

Abstract

In de rubriek Stelling komen jullie zelf aan het woord. In een kort telefonisch interview vragen we jullie mening over een stelling. De stelling van deze Standby: ‘Vertegenwoordigers pakken je in’.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Marijke Scheers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations