Advertisement

Standby

, Volume 20, Issue 2, pp 44–46 | Cite as

Dit katje is niet zonder handschoenen aan te pakken

  • Bob van Egdom
Praktijkvoorbeeld
  • 16 Downloads

Abstract

Het dragen van rubber handschoenen is niet meer weg te denken uit de huidige tandheelkundige praktijk. Soms hoor je wel eens patiënten zeggen ‘Die tandarts werkt nog zonder handschoenen!’ om daarmee aan te geven dat het een hopeloos verouderde praktijk betreft. Het dragen van handschoenen brengt echter risico’s met zich mee. Moeten ze dan toch weer uit?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Bob van Egdom
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations