Advertisement

standby

, Volume 20, Issue 1, pp 24–25 | Cite as

De nieuwe zorgverzekering in de praktijk

  • Yvonne Maassen-van Riet
Lezersvraag

Abstract

Vanaf 1 januari 2006 is er door de nieuwe zorgverzekering veel veranderd. Wat is er veranderd en waar moet een tandartsassistent op letten? Standby vroeg dit Quirine Gehrkens, medewerker bij een zorgverzekeraar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Yvonne Maassen-van Riet
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations