Advertisement

standby

, Volume 20, Issue 1, pp 15–19 | Cite as

Meteen aan de slag!

Een website voor de praktijk…
  • S. L. Liem
Internetbespreking
  • 7 Downloads

Abstract

Een eigen website is een visitekaartje voor de praktijk en de ideale manier om op een efficiënte wijze met de patiënten te communiceren. De meeste patiënten hebben tegenwoordig toegang tot het internet en gebruiken het vaak om informatie over gezondheidszaken te zoeken. Met de ‘Praktijkinfo Assistent’ bouw je in vijf stappen een website voor je praktijk.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • S. L. Liem
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations