Advertisement

Standby

, Volume 19, Issue 5, pp 129–130 | Cite as

Niet vaccineren is vragen om besmetting!

  • Carry van Roovert
Stelling
  • 68 Downloads

Abstract

In de rubriek Stelling komen jullie zelf aan het woord. In een kort telefonisch interview vragen we jullie mening over een stelling.

De stelling van deze Standby: ‘Niet vaccineren is vragen om besmetting!’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Carry van Roovert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations