Advertisement

Standby

, Volume 19, Issue 4, pp 106–107 | Cite as

Verantwoordelijk verdoven

  • Lienke Neef
Cursussen & opleidingen
  • 9 Downloads

Abstract

Edin heeft een driedaagse cursus Anesthesie met een theorie- én een praktijkgedeelte,waarmee assistenten direct aan de slag kunnen. Standby sprak met Marco Pachon, één van de hoofddocenten van deze cursus.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Lienke Neef
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations