Advertisement

Standby

, Volume 19, Issue 4, pp 94–95 | Cite as

Tandartsassistent in vuur en vlam

  • Marijke Scheers
Buiten de praktijk
  • 4 Downloads

Abstract

Alweer een assistent die haar werkzaamheden combineert met een intrigerende hobby. Reislustige Lia Vriend heeft naast haar werk op de Universiteit in Groningen, een eigen keramiekatelier en -galerie in Paterswolde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Marijke Scheers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations