Standby

, Volume 19, Issue 4, pp 94–95 | Cite as

Tandartsassistent in vuur en vlam

  • Marijke Scheers
Buiten de praktijk

Abstract

Alweer een assistent die haar werkzaamheden combineert met een intrigerende hobby. Reislustige Lia Vriend heeft naast haar werk op de Universiteit in Groningen, een eigen keramiekatelier en -galerie in Paterswolde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Marijke Scheers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations