Advertisement

Standby

, Volume 19, Issue 3, pp 63–64 | Cite as

Hoe groter de praktijk, hoe saaier het werk

Stelling

Abstract

In de rubriek Stelling komen jullie zelf aan het woord. In een kort telefonisch interview vragen we jullie mening over een stelling. De stelling van deze Standby :‘Hoe groter de praktijk, hoe saaier het werk van de assistent’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations