Standby

, Volume 19, Issue 3, pp 63–64 | Cite as

Hoe groter de praktijk, hoe saaier het werk

Stelling
  • 3 Downloads

Abstract

In de rubriek Stelling komen jullie zelf aan het woord. In een kort telefonisch interview vragen we jullie mening over een stelling. De stelling van deze Standby :‘Hoe groter de praktijk, hoe saaier het werk van de assistent’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations