Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 5, pp 207–208 | Cite as

Ethiek en sublimatie

  • Jos de Kroon
Gelezen
  • 11 Downloads

Samenvatting

In deze studie van Moyaert gaat het over de verhouding tussen zijn en moeten, tussen natuur en wet, tussen natuur en cultuur. Cultuur ontstaat met het incestverbod en deze wet wordt door Lacan voorgesteld als een heilig moeten dat een bijna volledig ondoorzichtige drijfveer is: een moeten omwille van niets en niemand.

 

  1. P. Moyaert Ethiek en sublimatie. Over De ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan. Nijmegen: SUN, 1994. 228 p., prijs ƒ 39,95.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • Jos de Kroon
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations