Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 5, pp 181–187 | Cite as

Aimée van Lacan, een geval van zelfbestraffende paranoia

 • Jos de Kroon
Article
 • 19 Downloads

Abstract

In dit artikel wordt de jonge Lacan geconfronteerd met de rijpere Lacan. Hiertoe wordt zijn proefschrift, dat handelt over de paranoïde psychose, gehouden tegen het licht van zijn latere psychosentheorie. Al vroeg bestond bij Lacan het besef dat de psychoticus een verhaal, een geschiedenis heeft. Zelfs voor psychoanalytici was dat in die tijd niet vanzelfsprekend. In zijn latere psychosentheorie stelt Lacan de verwerping van de Wet–van–de–Vader centraal. De structurerende derde term, die de duale relatie openbreekt, wordt in het leven van de psychoticus veronachtzaamd. Aimée, over wie de gevalsbeschrijving van Lacans proefschrift handelt, speelt in dit artikel een belangrijke rol. Haar psychotische structuur mondt uit in een zelfbestraffende paranoia.

Notes

Literatuur

 1. Allouch, J., (1990). Marguerite ou l'Aimée de Lacan. Parijs: EPEL.Google Scholar
 2. Anziu, D., (1990). Postface. In J. Allouch, Marguerite ou l'Aimée de Lacan (p. 551). Parijs: EPEL.Google Scholar
 3. Bateson, G., Jackson, D.D., Haley, J., & Weakland, J.H. (1956, 1978). Towards a theory of schizophrenia. In G. Bateson, Steps to an ecology of mind (pp. 173–198). Londen/Toronto/Sydney/New York: Granada Publishing.Google Scholar
 4. Bleuler, E. (1911). Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. Leipzig: Franz Deuticke.Google Scholar
 5. Freud, S. (1911, 1977). Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia Paranoides). Gesammelte Werke VIII, pp. 239–320.Google Scholar
 6. Foucault, M. (1966, 1973). De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen. Bilthoven: Ambo. [Oorspronkelijke uitgave: Les mots et les choses. Parijs: Gallimard, 1966].Google Scholar
 7. Jaspers, K. (1913, 1948). Algemeine psychopathologie. Berlijn/Heidelberg: Springer Verlag.Google Scholar
 8. Kroon, J.A.M. de (1989). Language, body and schizophrenia. The disturbed symbolization in schizophrenia and a possible therapy. Communication and Cognition, 22(2), 129–134.Google Scholar
 9. Kroon, J.A.M. de (1993). Taal en psychose. Een onderzoek naar de relatie tussen taal en psychose volgens het structuralisme van Jacques Lacan en een mogelijke psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 10. Lacan, J. (1932, 1980). De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personalité (p. 162). Parijs: Éditions du Seuil.Google Scholar
 11. Lefort, R. (1988). Les structures de la psychose. L'enfant au loup et le Président. Parijs: Éditions du Seuil.Google Scholar
 12. Lévi–Strauss, Cl. (1958, 1974). Anthropologie structurale. Parijs: Librairie Plon.Google Scholar
 13. Pankow, G. (1969, 1983). L'homme et sa psychose. Parijs: Éditions Aubier Montaigne.Google Scholar
 14. Roudinesco, E., (1993). Jacques Lacan. Esquise d'une vie. Histoire d'un système de pensée. Parijs: Fayard. [Voor de biografische gegevens baseer ik mij voornamelijk op dit boek.]Google Scholar
 15. Saussure, F. de (1916, 1981). Cours de linguistique générale. Parijs: Payot.Google Scholar
 16. Sartre, J.P. (1943). L'Être et le Néant. Essai d'ontologie phénoménologique. Parijs: Gallimard.Google Scholar
 17. Schreber, D.P. (1903, 1985). Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Frankfurt am Main: Syndikat.Google Scholar
 18. Sechehaye, M.A. (1950, 1976). Dagboek van een schizofreen. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 19. Sullivan, H.S. (1947, 1974). Schizophrenia as a human process. New York: W.W. Norton & Company.Google Scholar
 20. Tausk, V. (1919, 1983). Über die Entstehung des Beeinflussungsapparates. In Gesammelte psychoanalytische und literarische Schriften.Wenen/Berlijn: H.J. Metzger.Google Scholar
 21. Watzlawick, P., Helminck Beavin, J., & Jackson, D.D. (1967, 1976). De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Deventer: Van Loghum Slaterus. [Oorspronkelijke uitgave: Pragmatics of human communications. New York: Norton & Company].Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Jos de Kroon
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations