Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 2, pp 78–81 | Cite as

Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGt), 9 en 10 november 1995 te Veldhoven.

  • J. P. C. Jaspers
Gehoord
  • 8 Downloads

Samenvatting

Dit jaar werd de conferentie gehouden op een nieuwe locatie: Veldhoven in plaats van Dalfsen. Het aantal deelnemers overtrof alle verwachtingen: 575 belangstellenden meldden zich aan. De afgelopen jaren bedroeg dit aantal ongeveer 400. Aangezien de organisatoren van de conferentie slechts voor 500 deelnemers ruimte hadden gereserveerd, moesten 75 mensen worden teleurgesteld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • J. P. C. Jaspers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations