Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 1, pp 51–52 | Cite as

De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland

  • R. W. Trijsburg
Gelezen

Samenvatting

De lezer die dit boek voor zich neemt, dient enkele uren te hebben vrijgemaakt. Eenmaal begonnen laat het boek zich niet gemakkelijk wegleggen. Het is weliswaar geen whodunnit, er worden geen fatale schoten gelost en er vloeit geen bloed, maar het is wel spannend. Dit komt vermoedelijk doordat het boek een geschiedenis beschrijft die velen van de huidige generatie psychotherapeuten aan den lijve hebben meegemaakt. Dit boek had eerder gerecenseerd moeten worden, het liefst vóór het verschijnen van het proefschrift van Reijzer (1993), maar achteraf is het misschien wel beter dat dit niet is gebeurd. Hoe groter de afstand in de tijd, hoe afstandelijker wellicht ook de beoordeling van die periode.

Literatuur

  1. Dr. W.J. De Waal De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland. 's–Hertogenbosch: De Nijvere Haas, 1992, prijs ƒ 34,50.Google Scholar
  2. Brinkgreve, Ch. (1984). Psychoanalyse in Nederland. Amsterdam: Arbeiderspers.Google Scholar
  3. Bulhof, I.N. (1983). Freud en Nederland. Baarn: Ambo.Google Scholar
  4. Reijzer, H.M. (1993). Naar een nieuw Beroep. Psychotherapeut in Nederland. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • R. W. Trijsburg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations