Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 22, Issue 1, pp 10–20 | Cite as

Werken met dromen in psychodrama

Een ontwikkelingsgericht existentieel–dialectisch denkkader geïllustreerd bij een groep adolescenten
 • Leni Verhofstadt–Denève
Article

Abstract

Zoals door Moreno wordt beschreven kan de psychodramatische methode – mits met bepaalde aanpassingen – zeer efficiënt worden toegepast om zeer intensief met dromen te werken. De beschreven werkwijze is geïnspireerd op de Elefthery–methode die in haar basisbenadering in belangrijke mate steunt op het klassieke Moreniaanse verloop. In het eerste deel van het artikel worden de opeenvolgende stadia beschreven aan de hand van een ‘droomsessie’ met een therapiegroep van adolescenten. Daarna wordt de sessie geanalyseerd vanuit een aantal Moreniaanse basisperspectieven en een ontwikkelingsgericht therapeutisch kader. Bijzondere aandacht wordt hierbij besteed aan het gehanteerde persoonsmodel dat steunt op (zelf)reflectie in relatie tot dialectiek, existentiële vraagstellingen, zelfwaardering en persoonsontwikkeling.

Notes

Literatuur

 1. Anthony, S. (1971). The discovery of death in childhood and after. Harmondsworth: Penguin Books.Google Scholar
 2. Basseches, M. (1984). Dialectical thinking and adult development . Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation.Google Scholar
 3. Bidell, T. (1988). Vygotsky, Piaget and the dialectic of development. Human Development, 31, 329–348.CrossRefGoogle Scholar
 4. Blatner, A. (1988). Acting–in. Practical applications of psychodramatic methods. New York: Springer. Ned. vert. (1975): Psychodrama. Methode en praktische toepassingen. Den Haag: Bert Bakker, Alphaboek.Google Scholar
 5. Buss, A.R. (1979). A dialectical psychology. New York: Wiley.Google Scholar
 6. Hermans, H. (1992a). The dialogical self beyond individualism and rationalism. American Psychologist, 47, 23–33.CrossRefGoogle Scholar
 7. Hermans, H. (1992b). Telling and retelling one's self–narrative: A contextual approach to life–span development. Human Development, 35, 361–375.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hermans, H., & Kempen, H. (1993). The dialogical self. Meaning as movement. San Diego: Academic Press.Google Scholar
 9. James, W. (1950). The principles of psychology. New York: Dover.Google Scholar
 10. James, W. (1961). Psychology: the briefer course. New York: Harper & Row.Google Scholar
 11. Kipper, D.A. (1992). Psychodrama: Group psychotherpay through role playing. International Journal of Group Psychotherapy, 42(4), 495–521.PubMedGoogle Scholar
 12. Kruger, R.T. (1978). Dream mechanisms & techniques of psychodrama. Gruppenpsychotherapie und Gruppendynamik, 13(2–3), 172–208.Google Scholar
 13. Leutz, G. (1974). Das klassische Psychodrama nach J.L. Moreno (1). In Psychodrama, Theorie und Praxis. Berlin/Heidelberg/New York: Springer.Google Scholar
 14. Leutz, G. (1986). The psychodramatic treatment of dreams. Group Analysis, 19, 139–146.CrossRefGoogle Scholar
 15. Lövlie, A.–L. (1982a). The Self, Yours, Mine or Ours? A dialectic view. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 16. Lövlie, A.–L. (1982b). The self of the psychotherapist. Movement and stagnation in psychotherapy. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 17. May, R. (1969). Existential psychology. New York: Random House.Google Scholar
 18. Mead, G.H. (1964). On social psychology. Selected papers . Chicago/Londen: The University of Chicago Press.Google Scholar
 19. Meillo, J. (1985). Het gebruik van dromen in psychodrama. Psychotherapie, 11, 44–52.Google Scholar
 20. Mijuskovic, B.L. (1977a). Loneliness: an interdisciplinary approach. Psychiatry, 40, 113–132.Google Scholar
 21. Mijuskovic, B.L. (1977b). Loneliness and the reflexibility of consciousness. Psycho–Cultural Review, 1, 202–215.Google Scholar
 22. Mijuskovic, B.L. (1979). Loneliness in philosophy, psychology and literature. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 23. Moreno, J.L. (1946). Psychodrama (Vol. 1). Beacon, NY: Beacon House.Google Scholar
 24. Moreno, J.L. (1950). Fragments from the psychodrama of a dream. Group Psychotherapy, 3, 344–365.Google Scholar
 25. Moreno, J.L. (1959a). Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die Theorie und Praxis. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.Google Scholar
 26. Moreno, J.L. (1959b). Psychodrama of a dream. In J.H. Masserman & J.L. Moreno (Eds.), Progress in psychotherapy (Vol. 4). Social psychotherapy (pp. 193–211). New York: Grune and Stratton.Google Scholar
 27. Moreno, J.L. (1959c). Psychodrama. Foundations of psychotherapy (Vol. 2). Beacon, NY: Beacon House.Google Scholar
 28. Moreno, J.L., & Moreno, Z.T. (1969). Psychodrama. Action therapy & principles of practice (Vol. 3). Beacon, NY: Beacon House.Google Scholar
 29. Moreno, J.L., & Elefthery, D.G. (1982). An introduction to group psychodrama. In G.M. Gazda (Ed.), Basic approaches to group psychotherapy and group counseling. Springfield, IL: Charles C. Thomas.Google Scholar
 30. Mullan, H. (1992). ‘Existential’ therapists and their group therapy practices. International Journal of Group Psychotherapy, 42(2), 453–468.PubMedGoogle Scholar
 31. Nolte, J. (1977). Psychodrama and dreams. Group Psychotherapy & Psychodrama, 30, 37–48.Google Scholar
 32. Riegel, K.F. (1979). Foundations of dialectical psychology . New York: Academic Press.Google Scholar
 33. Sartre, J.–P. (194920). L'être et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique. Parijs: Gallimard.Google Scholar
 34. Verhofstadt–Denève, L. (1985). Crises in adolescence and psycho–social development in young adulthood. A seven–year follow–up study from a dialectical viewpoint. In C.J. Brainerd & V.F. Reyna (Eds.), Developmental psychology (pp. 509–522). Amsterdam/New York/Oxford: North Holland.Google Scholar
 35. Verhofstadt–Denève, L. (1988a). Persoon, ontwikkeling en psychodrama. Een existentieel–dialectische visie. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 36. Verhofstadt–Denève, L. (1988b). The phenomenal–dialectic personality model: A frame of reference for the psychodramatist. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry, 41(1), 3–20.Google Scholar
 37. Verhofstadt–Denève, L. (1991). Adolescentiepsychologie . Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 38. Verhofstadt–Denève, L. (1994). Zelfreflectie en persoonsontwikkeling. Een handboek voor ontwikkelingsgerichte psychotherapie . Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 39. Verhofstadt–Denève, L. (in druk). How to work with dreams in psychodrama: Developmental therapy. International Journal of Group Psychotherapy.Google Scholar
 40. Verhofstadt–Denève, L., Schittekatte, M., & Braet, C. (1993). From adolescence to young adulthood. A follow–up survey over eight years on psycho–social development. International Journal of Adolescent Medecine and Health, 6, 37–58.Google Scholar
 41. Verhofstadt–Denève, L., Schittekatte, M., & Braet, C. (1994). Conflict experience and opposition in the transition from adolescence into young adulthood. Swiss Journal of Psychology, 53(4), 220–228.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • Leni Verhofstadt–Denève
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations