Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 6, pp 329–331 | Cite as

Professioneel handelen

Beroepsethiek en Kwaliteitsbewaking
  • 30 Downloads

Samenvatting

‘Op het moment dat je "als psycholoog" naar buiten treedt moet je de zorgvuldigheid in acht nemen die past bij de beroepsuitoefening.’ (Verdam, 1995, p. 72). Deze omineuze zin uit De Psycholoogwas te lezen in de beschrijving van een casus waarin een psycholoog–psychotherapeut door het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) berispt werd. Wat was het geval? De betrokken psycholoog had een brief gestuurd aan de familie en kennissenkring van een collega–therapeut (geen psycholoog overigens) die in financiële moeilijkheden verkeerde.

Literatuur

  1. Dungen, M. van den (1995). Kleine diagnoses onderhouden de vriendschap. De Psycholoog, 30, 278–279.Google Scholar
  2. Verdam, J. (1995). Onjuist gebruik van de positie als psycholoog. De Psycholoog, 30, 72–73.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

  • Ed Klip
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations