Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 6, pp 299–301 | Cite as

De psychodynamische theorie en de werkrelatie in psychotherapie en psychiatrie

 • F. A. M. Kortmann
Psychotherapie en Psychiatrie
 • 69 Downloads

Samenvatting

Net als andere disciplines streven psychiatrie en psychotherapie ernaar steeds meer evidence–based te worden. Dit betekent dat gecontroleerde effectstudies met patiënten in toenemende mate het laatste woord krijgen. Gedragstherapie en cognitieve psychotherapie scoren op dit punt redelijk. De psychodynamische richtingen, die lang een leidende positie in de psychiatrie en psychotherapie hebben gehad, moeten een stap terug.

Literatuur

 1. Eagle, M. (1984). Recent developments in psychoanalysis. New York: McGraw–Hill.Google Scholar
 2. Gabbard, G.O. (1994). Psychodynamic psychiatry in clinical practice, the DSM–IV edition (2nd ed.). Washington DC: American Psychiatric Press.Google Scholar
 3. Gedo, J.E. (1979). Beyond interpretation. New York: International Universities Press.Google Scholar
 4. Gedo, J.E., & Goldberg A. (1973). Models of the mind. A psychoanalytic theory. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
 5. Greenson, R.R. (1974). The technique and practice of psychoanalysis . New York: International Universities Press.Google Scholar
 6. Hartley, D. (1993). Assessing psychological development level. In N.E. Miller et al. (Eds.), Psychodynamic treatment research. A Handbook for Clinical Practice. New York: Basic Books.Google Scholar
 7. Killingmo, B. (1989). Conflict and deficit: Implications for technique. International Journal of Psycho–Analysis, 70, 65–79.PubMedGoogle Scholar
 8. Lambert, M.J., Shapiro, D.A., & Bergin, A.E. (1986). The effectiveness of psychotherapy. In S.L. Garfield & A.E. Bergin (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavior change. New York: Wiley.Google Scholar
 9. Linden, M.H.M. van der (1994). De verstandhouding tussen cliënt en therapeut. Een empirisch onderzoek naar de kwaliteit van de therapeutische werkrelatie en effect bij psychodynamische psychotherapie (Proefschrift). Amsterdam: Centrale Drukkerij UvA.Google Scholar
 10. McCormick, J. (1993). The contribution of science to medicine. Perspectives in Biological Medicine, 36, 315–322.Google Scholar
 11. Orlinsky, D.E., & Howard, K.I. (1986). Process and outcome in psychotherapy. In A.E. Bergin & S.L. Garfield (Eds.), Handbook of psychotherapy and behavior change. New York: Wiley.Google Scholar
 12. Pierloot, R.A., & Thiel, J.H. (1986). Psychoanalytische therapieën. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 13. Stolorow, R.D., & Lachmann F.M. (1980). Psychoanalysis of developmental arrests. Theory and treatment. New York: International Universities Press.Google Scholar
 14. Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie (1995). Symposium met prof. Glen O. Gabbard ‘on Sexual Boundary Violations’ en ‘Psychodynamic Psychiatry’. Amsterdam: Vrije Universiteit (20 januari 1995).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

 • F. A. M. Kortmann
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations