Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 21, Issue 6, pp 238–241 | Cite as

Groepstherapieën: visies vanuit een vak

 • M. P. Bolten
Ontwikkelingen in de Psychotherapie
 • 39 Downloads

Samenvatting

Laten we beginnen met de beeldvorming van toen en nu. We starten met de eerste jaargang van het Tijdschrift voor Psychotherapie, 1975, uitgegeven door een toen te Deventer gevestigd huis, nu opgegaan in een fusie van uitgevers. Redacteuren werden toen voor hun werkzaamheden rond de decembermaand bedankt met deventerkoek. Nu ontvangen ze een agenda, dundruk, verguld op snee, met het logo van de fusie–uitgever op de kaft. Dat zegt natuurlijk veel. Die koek maakte, ook gezien de substantie, alle conversatie onmogelijk en in die zin werd het schrijven echt gefaciliteerd, zoals psychotherapeuten dat noemen. Terwijl zo'n agenda alleen maar een aansporing is afspraken op je te nemen en tijd te misbruiken voor ander werk dan schrijven.

Literatuur

 1. Bloch, S., & Crouch, E. (1985). Therapeutic factors in group psychotherapy. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 2. Foulkes, S.H. (1986). Group analytic psychotherapy (2nd ed.). Londen: Karnac.Google Scholar
 3. Gordon, J. (1994). Bions post–experiences in groups thinking on groups. In V.L. Schermer & M. Pines (Eds.), Ring of fire (pp. 107–127). Londen: Routledge.Google Scholar
 4. Gosling, R. (1983). A study of very small groups. In J.S. Grotstein (Ed.), Do I dare disturb the universe? (rev. ed.). Londen: Karnac.Google Scholar
 5. Jongerius, P.J., & Rylant, R.F.A. (1989). Milieu als methode. Boom: Meppel.Google Scholar
 6. Klein, R.H., Bernard H.S., & Singer D.L. (1992). Handbook of contemporary group psychotherapy. Madison: International University Press.Google Scholar
 7. Leuw, E. (1995). Recidive na ontslag uit TBS. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 8. Roth, B.E., Stone, W.N., & Kibel, H.D. (1990). The difficult patient in group. Madison: International University Press.Google Scholar
 9. De auteur dankt mevrouw Vlek van het secretariaat van de NVGP voor het verzamelen van een aantal in dit artikel gebruikte gegevens.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1995

Authors and Affiliations

 • M. P. Bolten
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations